Zvyšovanie podpory verejnosti voči inkluzívnym politikám na lokálnej úrovni.

Spoločne sa snažíme identifikovať problémy, hľadať účinné a adresné riešenia a poukazovať na prenositeľné skúsenosti a modely súdržného spolužitia. Podporujeme lokálne spolupráce a budovanie inkluzívnych inštitúcií. Našou víziou je akceptujúca spoločnosť budujúca inkluzívne prostredie pre vštkých.

Partneri