Obec pre všetkých

Inkluzívne
Lokálne
Hodnotné

Čo robíme v rámci programu Obec pre Všetkých?

Spoločne sa snažíme identifikovať problémy, hľadať účinné a adresné riešenia a poukazovať na prenositeľné skúsenosti a modely súdržného spolužitia. Podporujeme lokálne spolupráce a budovanie inkluzívnych inštitúcií, ktoré myslia na všetkých. Našou víziou je akceptujúca spoločnosť zohľadňujúca rôznorodosť ľudí a budujúca inkluzívne prostredie. Naše odpovede nachádzame prostredníctvom výskumu, analýz a skúsenosti z praxe. Viac o nás

Ako budovať inkluzívne prostredie?

Zistiť viac

Naše Projekty

Zistiť viac

Partneri