Konferencia OBEC PRE VŠETKÝCH je za nami

30. 09. 2021

Konferencia OBEC PRE VŠETKÝCH: Ako zvýšiť podporu verejnosti voči inkluzívnym politikám prebiehala v dňoch 28.-29. Septembra online z Ateliéru Svetlík v Novej Cvernovke, všeobecne sa diskutovalo o zisteniach projektu a o tom, ako komunikovať témy týkajúce sa podpory pre Rómov a Rómky z vylúčených lokalít.

Prvý deň mal formát Workshopu so zástupcami a zástupkyňami obcí a venoval sa téme: Ako získať podporu verejnej mienky v obci pri presadzovaní projektov určených pre Rómov. Počas workshopu sme okrem prezentácie odporúčani zahrnuli aj praktické cvičenia a to v podobe imitovania situácie na verejnom zastupiteľstve v obci pri presadzovaní výstavby škôlky pre rómske aj nerómske deti v obci. Účastníci diskusie sa aktívne zapájali a každý znich prispel hodnotnými argumentami.

Druhý deň bol vo forme dvoch diskusií ; Komunikácia zdôrazňujúca ľudí na prvom mieste (diskutovali – Andrea Bučková (Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity), Jana Kadlečíková (Centrum pre výskum etnicity a kultúry), Jarmila Lajčáková (Kancelária prezidenta SR), Barbara Lášticová (Ústav sociálnej komunikácie SAV) a Andrej Findor (Fakulta ekonomických a sociálnych vied UK), moderovala Zuza Bošeľová a diskusia Vnímanie férovosti a spravodlivosti (diskutovali – Andrea Bučková (Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity),  Miroslav Mikel (obec Ďurďoš), Rastislav Popuša (obec Ostrovany), Radoslav Ščuka (Záujmové združenie obcí Jekhetane), Vladimír Ledecký (Národná rada SR) a Andrej Findor (Fakulta ekonomických a sociálnych vied UK), moderoval Stano Daniel (Ľudskoprávny a politický aktivista).

Obe diskusie sú prístupné na tomto linku;