Fotodokumntácia terénnych aktivít

01. 08. 2021

Tím projektu PERCOM navštívil v auguste 2020 niekoľko obcí na východe Slovenska

Tím projektu PERCOM, ktorý zastrešuje Nadácia Milana Šimečku a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, navštívil v auguste 2020 niekoľko obcí na východe Slovenska. V spolupráci s Tomášom Hrustičom z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV počas ich návštev zisťovali ako sa starostom a starostkám darí získať podporu verejnosti (obyvateľov obce) pri realizácii projektov určených primárne pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít, no s praktickým dopadom na celú obec.