Adresa

NMŠ
Svoradova 747/5
811 03 Bratislava

IČO 17 314 178
DIČ 2020832022

Forma

nadácia, zapísaná v registri MV SR č. 203/Na-95/113

Bankové spojenie

SK64 1100 0000 0026 6600 0217 - Tatra banka