Ako budovať inkluzívne prostredie

Sumarizujúci text o našej práci, čomu sa venujeme, o metodikách ktoré používame, o našich cieľových skupinách. Spoločne sa snažíme identifikovať problémy, hľadať účinné a adresné riešenia a poukazovať na prenositeľné skúsenosti a modely súdržného spolužitia.

Podporujeme lokálne spolupráce a budovanie inkluzívnych inštitúcií, ktoré myslia na všetkých. Našou víziou je akceptujúca spoločnosť zohľadňujúca rôznorodosť ľudí a budujúca inkluzívne prostredie. Naše odpovede nachádzame prostredníctvom výskumu, analýz a skúsenosti z praxe.

Placeholder

Audit Inklúzie

Pripravujeme…

Komunikačný manuál pre samosprávy

Tento manuál je určený pre lokálnych lídrov, najmä pre starostov a starostky, 
ale aj iné orgány samosprávy obcí. Manuál slúži ako pomocný nástroj efektívnej komunikácie s verejnosťou. Čerpá zo skúseností a praxe mnohých obcí, z výskumu a aj z komunikačných teórií.

Manuál je rozdelený na niekoľko kapitol, pričom každá kapitola obsahuje aplikovateľné príklady, ako aj súhrn odporúčaní. Vo všeobecnosti je cieľom tohto manuálu uľahčiť komunikačnú stratégiu lokálnych lídrov v rámci rôznych projektov.

pdf

Komunikačný manuál pre samosprávy

Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí

Pripravujeme….

Podpora inkluzívneho školstva

Pripravujeme…

Integrácia cudzincov a cudziniek

Pripravujeme…

O programe 
Obec Pre Všetkých

Zistiť viac

Naše Projekty

Zistiť viac

Partneri