Program Obec Pre Všetkých vznikol pod záštitou Nadácie Milana Šimečku.

Viac informácií o členoch našeho tímu nájdete nižšie, v prípade že nás chcete kontaktovať, využite nášu e-mailovú adresu alebo telefón.

Obec pre Všetkých

Spoločne sa snažíme identifikovať problémy, hľadať účinné a adresné riešenia 
a poukazovať na prenositeľné skúsenosti a modely súdržného spolužitia. Podporujeme lokálne spolupráce a budovanie inkluzívnych inštitúcií, ktoré myslia na všetkých. Našou víziou je akceptujúca spoločnosť zohľadňujúca rôznorodosť ľudí a budujúca inkluzívne prostredie. Naše odpovede nachádzame prostredníctvom výskumu, analýz a skúsenosti z praxe.

Zuzana Bošeľová
Zuzana Bošeľová
Koordinátorka výskumných aktivít

Veronika Fishbone Vlčková
Pracovná pozícia
Karin Holosová
Karin Holosová
Projektová manažérka
Peter Drál
Pracovná pozícia
Andrej Návojský
Pracovná pozícia

Nadácia Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) sa už 30 rokov snaží byť „o nos vpredu“ 
v témach týkajúcich sa rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. V nadácii kombinujeme víziu s drobnou prácou a pomáhame tým, na ktorých sa zabúda.

Pracujeme s ľuďmi a pre ľudí, umožňujeme vzájomné spoznávanie a zbližovanie jednotlivcov a skupín. V rámci našich programov Vzdelávanie, Aktívne občianstvo 
a Podpora inkluzívnej praxe na lokálnej úrovni uplatňujeme príncípy pamäte, rozmanitosti a inklúzie.

Ako budovať inkluzívne prostredie?

Zistiť viac

Naše Projekty

Zistiť viac

Nadácia Milana Šimečku

Zistiť viac

Test button

Zistiť viac

Partneri