Výskumný projekt PERCOM vychádza z potreby mnohých obcí, predovšetkým starostov a starostiek, ktorí hľadajú spôsoby, ako získať podporu verejnosti pri realizácii projektov určených primárne pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít, no s praktickým dopadom na celú obec.

Cieľom výskumného projektu bolo odkryť, implementovať a zdieľať komunikačné postupy, ktoré by politickým predstaviteľom obcí mohli pomôcť získať podporu verejnej mienky pri schvaľovaní projektov  zameraných na integráciu Rómov.

Výskum viedol Andrej Findor a Matej Hruška (FSEV UK) v spolupráci s Tomášom Hrustičom (SAV) a Zuzou Bošeľovou (NMŠ). Spolu bolo zrealizovaných 9 experimentálnych prieskumov verejnej mienky, preferencií a zaujatosti. Okrem siedmich online prieskumov sa uskutočnili aj 2 face-to-face prieskumy, z toho jeden na reprezentatívnej vzorke Rómov na Slovensku.
Zoznam navštívených obcí: Liptovská Teplička, Dlhé Stráže, Spišský Štvrtok, Kružlová, Raslavice, Lenartov, Spišský Hrhov, Hranovnica, Vtáčkovce, Ostrovany, Červenica, Zborov, Malý Slivník, Frička.
Percom Mapa
Vývoj projektu Percom

Viac o našom výskumnom projekte a jeho výsledkoch nájdete v nižšie stiahnuteľnom dokumente Policy Brief.