Príručka

Táto príručka je určená pre lokálnych lídrov, najmä pre starostov a starostky, ale aj iné orgány samosprávy obcí. Slúži ako pomocný nástroj efektívnej komunikácie s verejnosťou. Čerpá zo skúseností a praxe mnohých obcí, z výskumu a aj z komunikačných teórií.

V príručke sa dozviete o problematike presadzovania inkluzívnych politík, o realizácii nášho výskumného projektu a o komunikačných odporúčaniach, ktoré z neho vyplývajú. Súčasťou príručky je aj súhrn konkrétnych komunikačných stratégií, ktoré môžete aplikovať pri komunikácii s verejnosťou a prípadová štúdia, ktorá ilustruje akým spôsobom sa dajú tieto komunikačné odporúčania využiť v praxi. Príručka je prispôsobiteľná individuálnym potrebám a špecifickému kontextu Vášho projektu a môžete ju použiť ako vzor podľa ktorého sa riadiť. 

Chcete vedieť viac o našom tíme, ktorý na projekte pracoval?