Kapacity

Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv zapojených do projektu a prenos dobrej praxe na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti začleňovania cudzincov do spoločnosti.

Projekt spája štyri hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a štyri zapojené samosprávy, ktoré chcú zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území.

Partneri

HRL, CVEK, Marginal

Donori

Európska únia, Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre oblasť vnútorných záležitostí

O programe 
Obec Pre Všetkých

Zistiť viac

Ako budovať inkluzívne prostredie?

Zistiť viac