Look Up Stand Up

Projekt Look Up Stand Up je zameraný na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí zo znevýhodnených komunít, ktorí sa v ich lokalite usilujú o zmeny smerom k sociálnej inklúzii a diverzite. V rámci projektu sa snažíme mladým ľuďom sprostredkovať zručnosti a priestor na to, aby mohli komunikovať problémy, ktorým čelia a ktoré sa ich dotýkajú a aktívne ich zapojiť do rozhodovacích procesov na lokálnej úrovni.

Zámerom projektu je spoločne vytvoriť kampane, ktoré majú metodický základ storytellingu, budovania pozitívnych naratívov a komunikačných modelov s cieľom zvýšenia podpory verejnosti voči inkluzívnym projektom. Výsledné kampane, ktoré počas projektu vzniknú, reprezentujú ciele a vízie mladých ľudí v rámci ich lokality a sú adresované predovšetkým lokálnym aktérom.

Donori

Porticus, Karpatská Nadácia

O programe 
Obec Pre Všetkých

Zistiť viac

Ako budovať inkluzívne prostredie?

Zistiť viac